Cine suntem?
Asociația Centrul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă (CEDDu) este o organizație non-guvernamentală înființată în conformitate cu O.G. nr. 26/2000 la data de 20.05.2013.
Asociația are drept scop promovarea educației în comunități urbane și rurale pentru creșterea gradului de conștientizare a problemelor generate de activitățile umane asupra componentelor mediului natural și pentru îmbunătățirea condițiilor de calitate a vieții.
CEDDu consideră că prin educație pot fi atinse principiile dezvoltării durabile, iar direcțiile de intervenție sunt materializate prin activități educaționale, de promovare și susținere pentru copii, tineri și grupuri comunitare izolate sau defavorizate.


Membrii CEDDu sunt absolvenți ai domeniilor Geografie și Știința Mediului și au experiențe notabile în domeniul educației formale și non-formale.
"Copacii sunt efortul nesfârșit al Pământului de a vorbi cu cerul" (Rabindranath Tagore)
Misiune. Viziune. Valori comune
Misiune:

Promovarea educației pentru dezvoltare durabilă în comunități rurale și urbane pentru creșterea gradului de conștientizare a problemelor generate de activitățile umane asupra componentelor mediului natural, pentru îmbunătățirea condițiilor de calitate a vieții.

Viziune:

Conservarea resurselor naturale și sociale (materiale și imateriale), protecția biodiversității și educația sunt condiții sine qua non pentru atingerea obiectivelor dezvoltării durabile.

Valori comune:

• Educația pentru dezvoltare durabilă.
• Prezervarea componentelor naturale ale mediului.
• Valorizarea educativă a ariilor protejate.
"Natura ne aseamănă, educația ne deosebește" (Confucius)
Activităţi
• Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului în comunități urbane și rurale.
• Educație pentru tineri și grupuri defavorizate social, etnic și economic cu scopul dezvoltării spiritului civic și al acțiunilor pentru multiplicarea șanselor de reușită personală și profesională.
• Implicare în proiecte ale comunităților locale pentru diversificarea resurselor economice.
• Educarea comunităților defavorizate economic și social pentru creșterea guvernanței participative.
• Promovarea valorilor imateriale ale comunităților locale și a tradițiilor românești și europene.
• Dezvoltarea, susținerea și promovarea formelor de turism durabil pentru protecția resurselor naturale, culturale și imateriale.
• Educație ecologică.
• Cercetare științifică.
• Amenajare și promovare a ariilor protejate.
"Natura nu a trădat niciodată inima care a iubit-o." (William Wordsworth)
Natura e în curtea şcolii
Alee terapeutică Amfiteatru în aer liber Amenajarea din curtea şcolii Amfiteatru în curtea şcolii Spaţiul amenajat din curtea Şcolii Bălan Lecţie de educaţie ecologică Alee terapeutică Bălan Alee terapeutică - segment conuri de brad Alee terapeutică - segmente gazon si nisip Pupitru cu masa şi scaun profesor Amfiteatru - bănci cu numele zilelor din săptămână Montarea cărţii din lemn Cartea din lemn Carte de lemn Hotel insecte Hotelul insectelor Hotelul insectelor Adăpost meteorologic şi ceas solar Coşuri de gunoi din lemn Amenajare zonă umedă Zonă umedă Expoziţie în curtea şcolii din Bălan Materiale pentru educaţie ecologică Materilale pentru lecţii de educaţie ecologică Eveniment de închidere Eveniment de închidere Alee terapeutică Alee terapeutică Eveniment de deschidere - Bălan Eveniment de deschidere - Bălan Măsurători în teren - echipa CEDDu Curtea şcolii înainte de amenajare Voluntari în cadrul etapei de amenajare Lucrări de relizare a aleii terapeutice Aleea terapeutică când prindea contur Lucrări de relizare a aleii terapeutice Lucrări de amenajare a curţii şcolii Voluntarii plantează gardul viu Gladiatorul Mulţumiri transmise de elevii Şcolii Gimnaziale Geo Bogza