Concept

Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om - mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social.

De-a lungul timpului i-au fost atribuite mai multe definiţii, dar cea mai cunoscută este cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în Raportul Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".

La origini dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului şi caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, sub aspect economic şi social. Obiect al dezvoltării durabile este acum şi preocuparea pentru dreptate şi echitate între state, nu numai între generaţii.
"Geniul omenesc nu va putea nicicând născoci invenţii mai desăvârşite ca acelea create de natură, în care nu lipseşte nimic şi nimic nu-i de prisos" (Leonardo Da Vinci)
Istoric
Conceptul de dezvoltare durabilă s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării.

Discuţiile iniţiale au demarat la începutul anilor '70, mai exact la Conferința privind Mediul Ambiant care a avut loc la Stockholm (1972) s-a discutat pentru prima dată în mod serios problema deteriorării mediului înconjurător în urma activităților umane care pun în pericol însuşi viitorul omenirii. 11 ani mai târziu, în anul 1983, îşi începe activitatea Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED), după o rezoluţie adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. În 1985 era descoperită gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii şi prin Convenţia de la Viena a început căutarea unor soluţii pentru reducerea consumului de substanţe care dăunează stratului protector de ozon care înconjoară Planeta. În 1987, la un an de la catastrofa de la Cernobâl, în cadrul Raportului WCED de la Brundtland a fost formulată definiţia de care aminteam şi la concept, definiţie ce a rămas cea mai mediatizată până la acest moment. Termenul de dezvoltare durabilă a început să devină foarte cunoscut abia după Conferinţa privind mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în vara lui 1992, cunoscută sub numele de "Summit-ul Pământului". Începând cu anul 1997, dezvoltarea durabilă a devenit şi obiectiv al Uniunii Europene, obiectiv inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 2001, la summit-ul de la Goetheborg a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE, strategie ce a fost consolidată în 2002 la Barcelona.
"Educaţia este cea mai bună provizie pe care o poţi face pentru bătrâneţe" (Aristotel)
Obiective şi Implementare
Obiectivele dezvoltării durabile sunt privite ca reale provocări ce îşi au drept scop imbunăţirea condiţilor de viaţă (la nivel de mediu natural, economic şi social):

Schimbările climatice şi energia curată - prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi a efectelor negative ale acestora asupra societăţii şi mediului.
Transport durabil - asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului.
Producţie şi consum durabile - promovarea unor practici de consum şi productie sustenabile.
Conservarea şi gestionarea resurselor naturale - îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi evitarea exploatării lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.
Sănătatea publică - promovarea unor servicii medicale de calitate în condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii.
Incluziunea socială, demografia şi migraţia - crearea unei societăţi bazate pe incluziunea socială prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a bunăstării individuale durabile.
Săracia globală şi sfidările dezvoltării durabile - promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global şi asigurarea punerii de acord a politicilor interne şi externe ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltării durabile şi angajamentele sale în această privinţă.
"Dacă oamenii cred că natura este prietena lor, în mod sigur nu au nevoie de un duşman" (Kurt Vonnegut)
Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă

- Să întelegem conceptul de Dezvoltare Durabilă şi scopul educaţiei pentru dezvoltare durabilă (vizualizare material)
- Our Common Future – Brundtland Report
- Environmental Education and Sustainable Development: A Further Appraisal Lucie Sauvé